Lehrkraft Raum
1a   Hauptgebäude 2. OG | H2.05
1b    
1c   Hauptgebäude 1. OG | H1.03
1d   Gebäude an der Schleinkoferstraße EG | SE.03
2a   Hauptgebäude 2. OG | H2.06
2b Birgit Holzapfel Hauptgebäude 2. OG | H2.03
2c Claudia Ebert Hauptgebäude 2. OG | H2.04
2d Margarete Bucher Hauptgebäude 1. OG | H1.02
3a Sabrina Schmid Hauptgebäude 2. OG | H2.02
3b   Gebäude an der Schleinkoferstraße 2. OG | S2.07
3c   Gebäude an der Schleinkoferstraße 2. OG | S2.04
3d Angelika Dittrich Hauptgebäude Erdgeschoss | HE.08
4a Gisela Hain Hauptgebäude 1. OG | H1.05
4b   Gebäude an der Schleinkoferstraße 2. OG | S2.08

4c

Tobias Frey

Gebäude an der Schleinkoferstraße 2. OG | S2.06  Gebäude an der Schleinkoferstraße 2. OG | S2.03